Vladislav Korotayev

M. V. Lomonosov Moscow State University
Author ID: 17315
Interests